ขั้นตอนการจอง 

1. ติดต่อจองห้องพัก ผ่านทางเบอร์โทร (038) 384 000, (096) 891 3819 หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแบบฟอร์มการจองที่พัก
2. ลูกค้าโอนเงิน แจ้งรายละเอียดการโอน รบกวนโทรแจ้งภายหลังจากโอนเงินแล้ว
3. ทางเราจะส่งใบยืนยันการจองกลับไปให้ลูกค้า
4. เก็บเอกสารไว้เพื่อยืนยัน ณ วันเข้าพัก

เลขบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี จอมขวัญ รัตนติกุล
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาบางแสน
962 0093 535
 

เงื่อนไขการเข้าพัก

  • กำหนดเวลาเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
  • กำหนดให้พักได้ห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
  • หากมีบุคคลที่ 3 คิดเพิ่มท่านละ 300.- บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
  • ถ้าต้องการเสริมเตียงค่าใช้จ่าย 500.-รวมอาหารเช้า/ท่าน
  • หากต้องการอาหารเช้าเพิ่ม ราคาท่านละ 120.-บาท
  • เด็กความสูงไม่ถึง 120 cm. อาหารเช้าท่านละ 60.-บาท
  • กำหนดการคืนคีย์แท็กภายในเวลา 12.00 น.ของวันถัดไป หากสูญหายจะไม่คืนเงินประกัน
  • หากพักเกินเวลา 12.00 น.คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 200.- บาท
  • หากเกิน 16.00 น. คิดเป็น 1 วัน

จองห้องพัก

Calendar
Calendar